pidpa zoekt een

administratief medewerker

BEDRIJF

pidpa

LOCATIE

Antwerpen

GEPLAATST OP

06-09-2018

Bedrijfsinfo

Als administratief medewerker bij Pidpa kan je in ons kantoor te Antwerpen in verschillende directies en ondersteunende diensten zoals riolering, facturatie en betalingsopvolging, … ingeschakeld worden.

Profiel

Je hebt een einddiploma- of getuigschrift van hoger secundair onderwijs.
Kandidaten met een diploma van het onmiddellijk hoger niveau (maximaal bachelor) mogen deelnemen aan het examen.
Vaktechnische kennis
- Je bent vertrouwd met moderne informaticamiddelen;
- Je kan vlot werken met Office.

en natuurlijk…
- Ben je nauwkeurig in de uitvoering van je werk;
- Kan je gedurende lange tijd geconcentreerd doorwerken;
- Kan je inzicht krijgen in beschikbare informatie en op zoek gaan naar bijkomende en relevante informatie;
- Ga je systematisch te werk in het analyseren van een probleem/vraag;
- Benut je actief de professionele informatiebronnen;
- Ben je klantgericht;
- Kan je een boodschap zowel mondeling als schriftelijk overbrengen: je drukt je vlot uit in het Nederlands, hanteert een correcte Nederlandse spelling, grammatica en woordenschat;
- Ben je in staat efficiënt te blijven presteren onder tijdsdruk, veranderende omstandigheden of bij tegenslag;
- Toon je interesse in nieuwe technieken en ontwikkelingen op de werkvloer;
- Ben je gemotiveerd om nieuwe materies te verwerken;
- Sta je open voor feedback over je eigen functioneren;
- Kan je zowel zelfstandig als goed in teamverband werken: je handelt correct en doeltreffend in contacten met collega’s om samen de doelstellingen en objectieven te bereiken.

Functieomschrijving

• Je maakt documenten en verslagen op (MS Office);
• Je zoekt gegevens op en verwerkt ze correct in softwarepakketten (o.a. SAP);
• Je maakt lijsten, statistieken en grafieken op;
• Je behandelt e-mails en briefwisseling;
• Je beantwoordt de telefoon;
• Je verstrekt informatie aan klanten;
• Je regelt afspraken;
• Je behandelt klachten;
• Je maakt bestelbons op;
• Je formuleert adviezen m.b.t. verdere aanpak en verloop van dossiers en procedures;
• Je houdt klassement en archieven bij;
• Je ondersteunt collega’s van de eigen of andere diensten op vraag van je verantwoordelijke;
• Je wisselt informatie uit met je collega’s;
• Je rapporteert schriftelijk en mondeling over je werkzaamheden aan je verantwoordelijke;
• Je waakt over de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens;
• Bij de taakuitvoering houd je rekening met veiligheidsaspecten en procedures van het kwaliteitsmanagmentsysteem.

Wij bieden U

•Bruto maandwedde in functie van ervaring:◦2.168,45 euro/maand (voltijds - zonder ervaring)
◦3.012,12 euro/maand (voltijds - met 15j ervaring)

•Overname relevante ervaring: uit de privésector tot 15 jaar en uit de openbare sector onbeperkt
•35 verlofdagen en 14 feestdagen
•Flexibele werktijden
•Standplaats: Je werkt in ons kantoor te Antwerpen
•Mogelijkheid tot thuiswerken (op termijn)
•Maaltijdcheques
•Eindejaarspremie
•Hospitalisatieverzekering
•Pensioenbijpassing voor contractuele medewerkers (dichting van de kloof tussen een overheids- en privépensioen met 15 %)
•Volledige terugbetaling openbaar vervoer
•Fietsvergoeding

Samenvatting
Vacature: administratief medewerker
Uren: Onbepaalde duur, Full-time