pidpa zoekt een

contactcenter professional

BEDRIJF

pidpa

LOCATIE

Antwerpen

GEPLAATST OP

06-09-2018

Bedrijfsinfo

Pidpa is een integraal waterbedrijf in de provincie Antwerpen met meer dan 535.000 klanten. Het contactcenter is het eerste contactpunt van de klant met ons bedrijf, zowel voor telefonische als schriftelijke klantvragen. Het contactcenter wordt bemand door een team van 38 dynamische medewerkers.

Het contactcenter beantwoordt het merendeel van de klantvragen en behandelt deze van a tot z in het klantenbeheersysteem (SAP). Samen met de diensten facturatie en betalingsopvolging zorgen wij voor het klantenbeheer. Als contactcenter professional ben je dan ook de stem van Pidpa.

Jouw dagtaak bestaat voor 95% uit telefonische contacten met de klant. Klanten bellen met vragen over verschillende onderwerpen: verhuizen, facturen, afbetalingsplannen, meteropnames, keuringen, etc. Je beantwoordt zelfstandig deze vragen zonder ze door te sturen naar de backoffice. Geen doorschakelsysteem dus, maar zelf info zoeken, oplossingsgericht denken, klantgericht communiceren en data en wijzigingen inbrengen in ons klantenbeheersysteem.

Je krijgt een uitgebreide opleiding voor je start. We dompelen je onder in alles wat je moet weten over water en riolering en leren je ons klantenbeheersysteem kennen.

Profiel

Je hebt een einddiploma- of getuigschrift van hoger secundair onderwijs. Kandidaten met een diploma van het onmiddellijk hoger niveau (maximaal bachelor) mogen deelnemen aan het examen.
Vaktechnische kennis:

•Je bent vertrouwd met moderne informaticamiddelen;
•Je kan vlot werken met MS Office

en natuurlijk …
•Ben je klantgericht;
•Kan je een boodschap zowel mondeling als schriftelijk overbrengen: je drukt je vlot uit in het Nederlands, hanteert een correcte Nederlandse spelling, grammatica en woordenschat;
•Ben je nauwkeurig in het uitvoeren van het werk;
•Ben je in staat effectief te blijven presteren onder tijdsdruk of bij tegenslag;
•Ben je gemotiveerd om nieuwe materies te verwerken;
•Toon je interesse in nieuwe technieken en ontwikkelingen op de werkvloer;
•Sta je open voor feedback over het eigen functioneren;
•Zoek je actief naar informatie en kennis binnen het eigen vakdomein;
•Kan je gedurende lange tijd geconcentreerd doorwerken
•Sta je open voor en kan je adequaat inspelen op veranderende omstandigheden;
•Verhoog je je werktempo indien de omstandigheden dit vragen;
•Kan je zowel zelfstandig als goed in teamverband werken: je handelt correct en doeltreffend in contacten met collega’s om samen de doelstellingen en objectieven te bereiken;
•Kan je inzicht krijgen in beschikbare informatie en op zoek gaan naar bijkomende en relevante informatie;
•Ga je systematisch te werk in het analyseren van een probleem/vraag;
•Benut je actief de professionele informatiebronnen;
•Stel je vragen om meer inzicht te verwerven

Pidpa ijvert voor een verdraagzame werkomgeving. Daarom geldt een neutrale dresscode, waardoor men tijdens de uitvoering van de taken geen opvallende zichtbare politieke, filosofische of religieuze tekens draagt.

Functieomschrijving

•Je beantwoordt zelfstandig de inkomende telefoongesprekken en briefwisseling. Je helpt de klant binnen de vastgelegde afspraken. Dit is jouw hoofdtaak en neemt 95% van jouw werktijd in;

•Je verstrekt informatie aan de klant over diverse onderwerpen (facturatie, samenstelling van de factuur, meteropname, betalingsopvolging,…). Je maakt je deze informatie eigen en blijft je kennis bijscholen;
•Je behandelt de klantvraag in het klantenbeheersysteem (SAP). Dit houdt o.a. in dat je◦de door de klant gevraagde gegevens opzoekt;
◦afspraken regelt met klanten;
◦meldingen en klachten behandelt;
◦de klantgegevens aanpast in het klantenbeheersysteem;
◦de nodige documenten aanmaakt voor de klant, zoals overnameformulieren, afbetalingsplan, duplicaat van een factuur;
◦voor de registratie van de klantencontacten zorgt aan de hand van trefwoorden;

•Je schakelt gesprekken door naar de diensten die meer specifieke informatie kunnen geven;
•Je behandelt schriftelijke taken. Dit betekent dat je o.a.◦schriftelijke klantvragen (internetformulier, mail, brief) behandelt;
◦overnames verwerkt;
◦correctielijsten verwerkt;

•Je wisselt relevante informatie uit met je collega’s;
•Je rapporteert schriftelijk en mondeling over de werkzaamheden aan je celverantwoordelijke;
•Je verricht ondersteunende taken t.a.v. collega’s van de eigen of andere diensten op vraag van je celverantwoordelijke;
•Bij de taakuitvoering hou je rekening met vastgelegde procedures, kwaliteitsvereisten en informatieveiligheid;
•Je waakt over de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens;
•Bij je taken word je gecoacht door je verantwoordelijke, o.a. d.m.v. interne kwaliteitsmonitoring.

Je werkt in het contactcenter te Antwerpen, minstens voor de duur van 5 jaar. Na deze periode kan je voor diverse opdrachten en voor meerdere directies ingeschakeld worden.

Wij bieden U

•Bruto maandwedde in functie van ervaring:◦2.168,45 euro/maand (voltijds - zonder ervaring)
◦3.012,12 euro/maand (voltijds - met 15j ervaring)

•Overname relevante ervaring: uit de privésector tot 15 jaar en uit de openbare sector onbeperkt
•35 verlofdagen en 14 feestdagen
•Flexibele werktijden
•Je werkt in het contactcenter te Antwerpen, minstens voor de duur van 5 jaar.
•Mogelijkheid tot thuiswerken (op termijn)
•Maaltijdcheques
•Eindejaarspremie

•Hospitalisatieverzekering
•Pensioenbijpassing voor contractuele medewerkers (dichting van de kloof tussen een overheids- en privépensioen met 15 %)
•Volledige terugbetaling openbaar vervoer
•Fietsvergoeding

Samenvatting
Vacature: contactcenter professional
Uren: Onbepaalde duur, Full-time