Gemeente Ravels zoekt een

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT(E) PROJECTWERKING

BEDRIJF

Gemeente Ravels

LOCATIE

Ravels

GEPLAATST OP

08-11-2018

Profiel

Je bent in het bezit van een bachelor diploma in het sociaal-agogisch werk, met de titel van maatschappelijk assistent(e).

Functieomschrijving

Met de projecten ‘Buurtgerichte Zorg Ravels’ en ‘Alleen Overleven?’ wil het OCMW van Ravels een relevante bijdrage leveren in de strijd tegen plattelandsarmoede in de breedste zin van het woord. De projecten richten zich op buurten en personen die geconfronteerd worden met sociale, economische en ecologische problemen met betrekking tot gezondheid, werkloosheid, armoede, huisvesting, schooluitval, overlast, criminaliteit, verloedering, vereenzaming, … OCMW Ravels wil deze maatschappelijk kwetsbare personen en gezinnen een stem geven in de zoektocht naar oplossingen voor hun precaire leefsituatie.

Als maatschappelijke assistent(e) projectwerking (projectmedewerker) sta je voor de opdracht om deze twee projecten verder te operationaliseren in relatie met de doelgroep en binnen het kader van een netwerk van partners.
Functie:
- Onderschrijven en uitdragen van de missie, visie en waarden van de organisatie.
- Opsporen van personen en gezinnen in maatschappelijk kwetsbare posities door het aannemen van een laagdrempelige, outreachende en aanklampende houding.
- Samen met personen en gezinnen in maatschappelijk kwetsbare posities verkennen en definiëren van door hen ervaren problemen, noden en wensen en zoeken naar oplossingen, kansen en mogelijkheden.
- Verzekeren van verbindingen tussen maatschappelijk kwetsbare groepen en zorg- en welzijnsorganisaties.
- Uitbouwen van een professioneel netwerk.
- Organiseren, coördineren en bijsturen van projecten in samenwerking met de doelgroep en partners.

Wij bieden U

- Salaris volgens barema (B-niveau), bruto maandsalaris voltijds aan huidige index, min. € 2.412 - max. € 2.691, maximum 8 jaren relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige kan in aanmerking genomen worden;
- Maaltijdcheques, fietsvergoeding en aanvullend pensioen;
- Een boeiende en afwisselende job in een enthousiaste werksfeer.

Samenvatting
Vacature: MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT(E) PROJECTWERKING
Uren: Bepaalde duur