OCMW Meerhout zoekt een

Onthaalmedewerk(st)er

BEDRIJF

OCMW Meerhout

LOCATIE

Meerhout

GEPLAATST OP

19-09-2018

Bedrijfsinfo

Wil je, samen met 245 collega’s, mee aan een efficiënte dienstverlening bouwen ? Wil je midden in de maatschappij staan, dicht bij de mensen ?
Kan je je vinden in onze visie: Samen zorg dragen voor het samen-leven in Meerhout ? Dan spreken we dezelfde taal !

Profiel

Je beschikt over een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld.
Voor deze betrekking wordt er een wervingsreserve aangelegd, dewelke is vastgesteld op drie jaar en met maximum twee jaar kan verlengd worden. Alle geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, zullen in de wervingsreserve worden opgenomen in volgorde van geschiktheid. Het betreft een gezamelijke wervingsreserve, wat betekent dat de geslaagde kandidaten zowel voor de functie van onthaalmedewerk(st)er bij het ocmw van Meerhout als bij het gemeentebestuur van Meerhout in aanmerking komen.

Functieomschrijving

Als onthaalmedewerk(st)er sta je in voor het verzorgen van een vriendelijk en correct fysiek en telefonisch onthaal en het geven van juiste inlichtingen en/of doorverwijzingen om op die manier bij te dragen tot een positief en klantgericht imago van de dienst.
Je staat in voor de dagelijkse afhandeling van dossiers. Je bereidt dossiers voor en je werkt ze eigenhandig af. Daarnaast ben je klantvriendelijk en onderhoud je het contact met collega’s en diverse cliëntgroepen van het ocmw. Tenslotte ondersteun je mee de dagelijkse werking van het ocmw Meerhout (of gemeentebestuur Meerhout)

Wij bieden U

De onthaalmedewerk(st)er wordt aangeworven in contractueel verband, deeltijds voor onbepaalde duur.
Deeltijds: 19/38 uren op weekbasis
Weddeschaal: C1-C3
Bruto maandwedde - C1 met 0 jaren anciënniteit: 1 937,17 euro (index 1,7069) bij een voltijdse tewerkstelling. Er dient een verrekening te gebeuren à rato van de deeltijdse prestaties.
Er kan tot maximum 8 jaar volledige anciënniteit in aanmerking genomen worden voor relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige. Ook relevante beroepservaring bij een andere overheid, kan mee in aanmerking genomen worden.
Bovenop je loon kan je recht hebben op:
- een haard- of standplaatstoelage
- maaltijdcheques (8 euro per volledig gewerkte dag VTE)
- een vergoeding onkosten openbaar vervoer
- een fietsvergoeding (0,23 euro/km)
- een hospitalisatieverzekering (vanaf 1 jaar in dienst bij het bestuur)
Hoe solliciteren ?
Kandidaten kunnen hun sollicitatiedossier, uiterlijk op vrijdag 12 oktober 2018, bezorgen per post of geven het tegen ontvangstbewijs af.
- per post aan: Gemeentebestuur Meerhout, tav Cindy Bulen, Markt 1 te 2450 Meerhout
- tegen ontvangstbewijs: bij team personeel in het gemeentehuis, Markt 1 te 2450 Meerhout
De datum van de poststempel is het bewijs van tijdige inzending).
Het sollicitatiedossier bestaat uit:
- een motivatiebrief (met duidelijke vermelding van betreffende functie)
- een curriculum vitae
- een afschrift van het gevraagde diploma (secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld)
Meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en de sollicitatieprocedure kan je nalezen op de website www.meerhout.be of bekomen bij de personeelsdienst op het nummer 014 24 99 32 of personeel@meerhout.be.

Samenvatting
Vacature: Onthaalmedewerk(st)er
Uren: Onbepaalde duur, Part-time