Stad Turnhout zoekt een

Projectmanager stadsfestival (m/v/x)

BEDRIJF

Stad Turnhout

LOCATIE

Turnhout

Bedrijfsinfo

Turnhout is een bloeiende en diverse centrumstad met 45 000 inwoners. Bij Lokaal bestuur Turnhout werken we met meer dan 700 medewerkers samen op drie sporen: we optimaliseren het welzijn van de inwoners, we creëren een culturele en sportieve stad waar voor iedereen iets te beleven valt en we zorgen voor een aantrekkelijke en veilige leefomgeving aangepast aan hedendaagse noden. Binnen de cluster Beleving zijn we op zoek naar een Projectmanager Stadsfestival.

KADER

Kunst, cultuur en erfgoed brengen dynamiek en vernieuwing in een stad en ruime regio. Het stadsbestuur wil die positieve energie versterken door vanaf 2021 tweejaarlijks een stadsfestival te organiseren samen met de professionele culturele spelers, verenigingen en verenigden, organisaties, buurten en wijken. Het doel is een breed en divers cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers. Het stadsfestival brengt de inwoners bijeen en vergroot de centrumfunctie en uitstraling van Turnhout. Tegelijk wenst de stad ook de voorwaarden, kansen en mogelijkheden te onderzoeken van een kandidatuurstelling voor Culturele Hoofdstad van Europa 2030.

Voor de coördinatie en organisatie van het tweejaarlijks stadsfestival en het haalbaarheidsonderzoek kandidatuurstelling Europese Culturele Hoofdstad zoekt de stad een projectmanager Stadsfestival. Beide opdrachten kunnen vanaf het najaar 2022 worden aangevuld met andere (sociaal-)culturele projecten die kaderen in het meerjarenplan.

Profiel

  • Je bent organisatorisch en planmatig sterk.
  • Je hebt ervaring met projectwerking en fondsenwerving.
  • Je kan zelfstandig werken en beslissingen nemen en je koppelt hierover regelmatig terug in het eigen team.
  • Je bent een netwerker en verbinder. Als creatieve teamspeler draag je klantgerichtheid hoog in het vaandel.
  • Je bent resultaatgericht, maar je kan ook energie halen uit het geduldig en procesmatig werken aan doelstellingen op langere termijn.
  • Je bent een vlotte en enthousiaste communicator.
  • Je bent bereid buiten de kantooruren te werken.
  • Je hebt een grondige kennis van de stad Turnhout in het bijzonder en meer algemeen van het Vlaamse kunsten- en cultuurlandschap. Artistieke feeling is een pluspunt.
  • Verder voldoe je aan de basiscompetenties van de Stad en OCMW Turnhout. Je bent dus klantgericht, goed in samenwerken, gericht op verbeteren, organisatiebetrokken en betrouwbaar.

JE DIPLOMA

Je hebt tenminste een masterdiploma (of gelijkgesteld) of je zit in je laatste jaar en behaalt eind dit semester je diploma.

Functieomschrijving

Algemeen

Je bent lid van de dienst Cultuurcoördinatie en je maakt deel uit van de cluster Beleving. Als projectmanager ben je dienst- en clusteroverschrijdend georiënteerd. Je rapporteert aan de Cultuurcoördinator en de manager Beleving.
Je legt steeds linken met de meerjarenplanning en met de beleids- en beheerscyclus.
Als projectmanager Stadsfestival werk je aan één of meerdere projecten in de ruime culturele sfeer (kunsten, cultuur, erfgoed, ontmoetings- en verenigingsleven, buurt- en wijkwerking,…) in opdracht van het lokale bestuur en binnen de scope van het Strategisch Meerjarenplan. Je bereidt je projecten voor, zorgt voor de uitvoering en stuurt ze. Daarnaast verzorg je de interne en externe communicatie over je projecten en zorg je voor voldoende draagvlak en informatie over je projecten.
Concreet betekent dit:
Je bepaalt de scope van je project(en) in overleg met de programmaleider en -regisseur. Je bereidt projectvoorstellen voor en stelt een plan van aanpak op als voorbereiding voor de uitvoering van je project(en).
Je coördineert de uitvoering van je project(en), monitort voortdurend de projectresultaten en stuurt ze indien nodig bij. Je bewaakt doorheen de verschillende projectfases o.a. de voortgang, kwaliteit en kostenbesteding en zorgt, in samenspraak met de communicatiedienst, voor een gepast communicatieplan.
Je rapporteert systematisch over de voortgang en de resultaten van je project(en) (projectstuurgroep, programmaleider en -regisseur, managementteam, College van Burgemeester en Schepen,…).
Je zorgt voor voldoende en transparante communicatie en informatie over je project(en) aan interne en externe stakeholders zodat ze betrokken blijven.
Je gaat proactief op zoek naar subsidies die je project(en) financieel ondersteunen en je maakt desgevallend ook subsidiedossiers op.
Je werkt nauw samen en overlegt met de programmaleider(s) binnen het bestuur, met andere stadsdiensten en met andere interne en/of externe partners. Je onderhoudt een constructieve relatie met de verschillende operationeel leidinggevenden en de inhoudelijk experten van de organisatie om de betrokkenheid te realiseren tot op de werkvloer. Voor de strategische projecten overleg je ook proactief met de politiek verantwoordelijken.

Specifiek: Stadsfestival Turnhout

Je zorgt voor de coördinatie en organisatie van een tweejaarlijks Turnhouts stadsfestival, in opdracht van het stadsbestuur en binnen de scope van het Strategisch Meerjarenplan.
Je ontwikkelt een sterke inhoudelijk kader / rode draad voor de verschillende toekomstige edities waarin het activiteitenprogramma wordt vormgegeven. Het festival bundelt dan ook op een verrassende manier een divers programma waar cultuur en erfgoed een belangrijk deel van uit maken.
De nabije inhoudelijke betrokkenheid van zowel stedelijke als niet-stedelijke cultuurpartners zorgt voor een sterke gedragenheid, gelaagdheid in het aanbod en het verhoogt de kwaliteit. Je stimuleert en triggert tal van lokale partners om vanuit hun expertise mee te werken. Je gaat met hen dan ook actief aan de slag. De verschillende initiatieven worden op elkaar afgestemd en met elkaar verbonden, zowel in tijd als geografisch. Je besteedt bijzondere aandacht aan diverse doelgroepen.
Je zorgt voor de financiële opvolging van het stadsfestival. In deze ga je ook pro actief op zoek naar subsidiemogelijkheden.
Samen met de communicatiedienst en de dienst Toerisme & UiT van stad Turnhout ben je verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van het stadsfestival.
Je laat je bijstaan door een nog samen te stellen stuurgroep.
Met dit festival zet Turnhout, als hoofdstad van de Kempen, zich (nog meer) op de kaart in Vlaanderen en Nederland.

Specifiek: haalbaarheidsonderzoek Europese Culturele hoofdstad (2030)

Je onderzoekt de haalbaarheid en wenselijkheid van de kandidatuurstelling van stad Turnhout als Culturele Hoofdstad van Europa 2030.

Wij bieden U

Een voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur op niveau Av (A1a-A1b-A2). Je minimumloon voor deze functie bedraagt 3107.98 euro bruto. Je kunt relevante werkervaring meenemen onder bepaalde voorwaarden. Als je daarover meer informatie wilt, kun je contact opnemen met Personeelspunt.
Maaltijdcheques, fietsvergoeding of terugbetaling abonnementen openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, glijdende werktijd.
Plaats van tewerkstelling: Gebouw Europeion, Campus Blairon 602, 2300 Turnhout.

SELECTIEPROCEDURE

Uiterlijk 10 kalenderdagen na de deadline om te solliciteren, krijg je een uitnodiging voor de selectieprocedure.
De procedure bestaat uit twee proeven: een eerste proef die kennis en vaardigheden voor de functie test en een tweede proef die bestaat uit een competentiegericht interview.
De selectiecommissie kan beslissen om vooraf een extra stap (preselectie) in te bouwen.
Bijkomende informatie
INTERESSE?

Om te solliciteren schrijf je je online in op onze website jobs.turnhout.be.

Vergeet zeker niet je motivatiebrief, curriculum vitae en een kopie van je diploma toe te voegen.

Solliciteren kan uiterlijk tot en met zondag 15 maart 2020.

Samenvatting
Vacature: Projectmanager stadsfestival (m/v/x)
Uren: Onbepaalde duur, Full-time