Stad Turnhout zoekt een

Regisseur Gemeenschapsinfrastructuur (m/v/x)

BEDRIJF

Stad Turnhout

LOCATIE

Turnhout

Bedrijfsinfo

Turnhout is een bloeiende en diverse centrumstad met 45 000 inwoners. Bij Lokaal bestuur Turnhout werken we met meer dan 700 medewerkers samen op drie sporen: we optimaliseren het welzijn van de inwoners, we creëren een culturele en sportieve stad waar voor iedereen iets te beleven valt en we zorgen voor een aantrekkelijke en veilige leefomgeving aangepast aan hedendaagse noden.

Binnen de cluster Beleving zijn we op zoek naar een Regisseur Gemeenschapsinfrastructuur.

KADER

Het Turnhoutse Stadsbestuur wil in het kader van het Strategisch Meerjarenplan 2020 – 2025 een aantal projecten realiseren die vallen onder de ruime noemer “gemeenschapsinfrastructuur”. Een optimale en dus ook diverse invulling van zulke infrastructuur biedt kansen en genereren extra dynamiek en vernieuwing in de stad en regio. De ontwikkeling van beheersformules op maat zorgen ervoor dat diverse gebruikers steeds een actieve en verantwoordelijke rol opnemen.

Profiel

 • Je bent organisatorisch en planmatig sterk.
 • Je hebt ervaring met projectwerking.
 • Je kan zelfstandig werken en beslissingen nemen en je koppelt hierover regelmatig terug.
 • Je bent een netwerker en verbinder. Als creatieve teamspeler draag je klantgerichtheid hoog in het vaandel.
 • Je bent resultaatgericht, maar je kan ook energie halen uit het geduldig en procesmatig werken aan doelstellingen op langere termijn.
 • Je bent een vlotte en enthousiaste communicator.
 • Je denkt oplossingsgericht.
 • Je bent bereid buiten de kantooruren te werken.
 • Affiniteit met het ruimtelijke en infrastructuur strekt tot de aanbeveling. Technisch inzicht is een pluspunt.
 • Je hebt een grondige kennis van het lokaal bestuur, de stad Turnhout en organisaties actief in de stad.
 • Verder voldoe je aan de basiscompetenties van de Stad en OCMW Turnhout. Je bent dus klantgericht, goed in samenwerken, gericht op verbeteren, organisatiebetrokken en betrouwbaar.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Je diploma

 • Je hebt tenminste een masterdiploma (of gelijkgesteld) of je zit in je laatste jaar en behaalt eind dit semester je diploma.

Functieomschrijving

Algemeen

Je maakt deel uit van de cluster Beleving. Als projectmanager ben je dienst- en clusteroverschrijdend georiënteerd. Je wordt aangestuurd door en rapporteert aan de manager Beleving en het Managementteam.
Je legt steeds linken met de meerjarenplanning en met de beleids- en beheerscyclus.
Je werkt nauw samen en treedt in overleg met collega’s van de sector Omgeving (patrimonium , projectmanagement, …) en Personeel en Organisatie (Facility management).
Als regisseur Gemeenschapsinfrastructuur werk je aan één of meerdere projecten in de ruimtelijk culturele sfeer in opdracht van het lokale bestuur en binnen de scope van het Strategisch Meerjarenplan. Je bereidt je projecten voor, zorgt voor de uitvoering en stuurt ze. Daarnaast verzorg je de interne en externe communicatie over je projecten en zorg je voor voldoende draagvlak en informatie over je projecten.
Concreet betekent dit:
Je bepaalt de scope van je project(en) in overleg met de programmaleider en -regisseur. Je bereidt projectvoorstellen voor en stelt een plan van aanpak op als voorbereiding voor de uitvoering van je project(en).
Je coördineert de uitvoering van je project(en), monitort voortdurend de projectresultaten en stuurt ze indien nodig bij. Je bewaakt doorheen de verschillende projectfases o.a. de voortgang, kwaliteit en kostenbesteding en zorgt, in samenspraak met de communicatiedienst, voor een gepast communicatieplan.
Je rapporteert systematisch over de voortgang en de resultaten van je project(en) (projectstuurgroep, programmaleider en -regisseur, managementteam, College van Burgemeester en Schepen,…).
Je zorgt voor voldoende en transparante communicatie en informatie over je project(en) aan interne en externe stakeholders zodat ze betrokken blijven.
Je werkt nauw samen en overlegt met de programmaleider(s) binnen het bestuur, met andere stadsdiensten en met andere interne en/of externe partners. Je onderhoudt een constructieve relatie met de verschillende operationeel leidinggevenden en de inhoudelijk experten van de organisatie om de betrokkenheid te realiseren tot op de werkvloer. Voor de strategische projecten overleg je ook proactief met de politiek verantwoordelijken.

Specifiek: Regisseur Gemeenschapsvorming

Als regisseur Gemeenschapsinfrastructuur ontwikkel je een beleid rond het beheer en de inhoudelijke invulling van al dan niet tijdelijke “gemeenschapsinfrastructuur” in Turnhout vanuit verschillende invalshoeken (welzijn, vrije tijd, ruimtelijke ontwikkeling). De focus ligt op infrastructuur die niet onmiddellijk vermarkt kan worden.
Je gaat op een creatieve en innovatieve manier aan de slag om concrete vragen naar en aanbod van dit soort infrastructuur op elkaar af te stemmen. Daarnaast zoek je actief naar opportuniteiten in kader van een duurzaam ruimtegebruik.
Je onderzoekt en denkt actief mee na over diverse gebruiks- en beheersmogelijkheden en helpt deze mee implementeren. Gezamenlijk ruimtegebruik en gedeelde verantwoordelijkheid, financiële haalbaarheid en maatschappelijke relevantie zijn een aantal belangrijke toetsingscriteria.
Je slaagt erin om verwachtingen van betrokkenen te verduidelijken en op elkaar af te stemmen.
Projecten waar je mee aan de slag gaat zijn (ov): vormgeven van de Creatieve Hub in de Begijnendreef, Stedelijke beleid parochiezalen, projectsite Wollewei, ontwikkelen en uitrol beleidsvisie Begijnhofsite,…

Wij bieden U

Een voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur op niveau Av (A1a-A1b-A2). Je minimumloon voor deze functie bedraagt 3107.98 euro bruto. Je kunt relevante werkervaring meenemen onder bepaalde voorwaarden. Als je daarover meer informatie wilt, kun je contact opnemen met Personeelspunt.
Maaltijdcheques, fietsvergoeding of terugbetaling abonnementen openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, glijdende werktijd.
Plaats van tewerkstelling: Gebouw Europeion, Campus Blairon 602, 2300 Turnhout.

SELECTIEPROCEDURE

Uiterlijk 10 kalenderdagen na de deadline om te solliciteren, krijg je een uitnodiging voor de selectieprocedure.
De procedure bestaat uit twee proeven: een eerste proef die kennis en vaardigheden voor de functie test en een tweede proef die bestaat uit een competentiegericht interview.
De selectiecommissie kan beslissen om vooraf een extra stap (preselectie) in te bouwen.
Bijkomende informatie
INTERESSE?

Om te solliciteren schrijf je je online in op onze website jobs.turnhout.be.

Vergeet zeker niet je motivatiebrief, curriculum vitae en een kopie van je diploma toe te voegen.

Solliciteren kan uiterlijk tot en met zondag 15 maart 2020.

Samenvatting
Vacature: Regisseur Gemeenschapsinfrastructuur (m/v/x)
Uren: Onbepaalde duur, Full-time